Proiecte in derulare

Anunt privind publicarea Metodologiei de implementare Planuri Afaceri

ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN, in calitate de organizatie responsabila cu implementarea si monitorizarea celor 7 (sapte) planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului din cadrul Proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI, Cod SMIS 114899, va informeaza asupra publicarii Metodologiei privind implementarea acestora. Documentatia aferenta poate fi accesata aici aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform procedurii de selectie din cadrul Metodologie.Anunt(Ianuarie 2020):
NOTIFICARE - privind atribuirea rezultatelor analizei si evaluarii PLANURILOR DE AFACERI prezentate de absolventii cursului de Competente Antreprenoriale a GT, care au optat pentru obtinerea subventiei de dezvoltare a unei afaceri

LISTA PLANURILOR DE AFACERI eligiblie din cadrul Proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI -114899, declarate ADMISE conform PROCESULUI VERBAL din data de 14.01.2020 poate fi accesata aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform procedurii de selectie din cadrul Metodologie.Anunt 2(Decembrie 2019):
NOTIFICARE - relansarea astazi, 13.12.2019, a concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului finantate in cadrul proiectului sus mentionat.

Ca urmare a nerealizarii din motive obiective a numarului minim impus de planuri de afaceri in cadrul sesiunii anterioare, ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN in calitate de lider al proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI, Cod SMIS 114899 anunta relansarea astazi, 13.12.2019, a concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului finantate in cadrul proiectului sus mentionat.


Documentul poate fi accesat aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform calendarului procedurii de selectie din cadrul Metodologie.Anunt 1(Decembrie 2019):
NOTIFICARE - privind atribuirea rezultatelor analizei si evaluarii PLANURILOR DE AFACERI prezentate de absolventii cursului de Competente Antreprenoriale a GT, care au optat pentru obtinerea subventiei de dezvoltare a unei afaceri

LISTA PLANURILOR DE AFACERI eligiblie din cadrul Proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI COD SIMS-114899, declarate ADMISE conform PROCESULUI VERBAL din data de 04.12.2019.


Documentul poate fi accesat aici.Anunt 2(Noiembrie 2019):
NOTIFICARE - PRIVIND ELIMINAREA CAZIERULUI FISCAL

ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN, in calitate de organizatie responsabila cu organizarea si derularea concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului din cadrul Proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI, Cod SMIS 114899, va informam asupra deciziei de eliminare a documentului Cazier fiscal solicitat in cuprinsul metodologiei.


Documentul poate fi accesat aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform calendarului procedurii de selectie din cadrul Metodologie.Anunt 1(Noiembrie 2019):
MODIFICARE CALENDAR DERULARE PROCEDURA SELECTIE PLANURI DE AFACERI

ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN, in calitate de organizatie responsabila cu organizarea si derularea concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului din cadrul Proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI, Cod SMIS 114899, va inforeaza asupra modificarii calendarului de depunere si selectie planuri de afaceri.


Documentul poate fi accesat aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate si prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform calendarului procedurii de selectie din cadrul Metodologie.Anunt (Octombrie 2019):
ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN in calitate de lider al proiectului PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI, Cod SMIS 114899 anunata lansarea in data de 07.11.2019 a concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului finantate in cadrul proiectului sus mentionat.

Documentatia aferenta procedurii de selectie poate fi accesata aici. Detalii suplimentare pot fi solicitate prin e-mail la adresa: office@prosocietate.ro conform calendarului procedurii de selectie din cadrul Metodologie.
 

Cu un certificat de naştere care datează de la finele lui 2011, Asociaţia Pro Societate Sf. Ciprian este o asociaţie nonprofit, nonguvernamentală şi apolitică, care işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia românească (OUG 26/2000 cu completările ulterioare).


O lume mai responsabilă şi mai echilibrată este dezideratul urmărit de către Asociaţia Pro Societate Sf. Ciprian.


Iar pentru a contribui la îndeplinirea acestuia, organizaţia îşi propune dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti prin elaborarea, iniţierea şi promovarea de strategii, proiecte şi parteneriate în două domenii prioritare – social şi mediu.

Priorităţile noastre

Social – pentru că problemele grupurilor vulnerabile
ne afectează direct sau indirect pe o mare parte dintre noi.

Mediu – pentru că ne afectează direct pe noi toţi.