Activităţi

În concordanţă cu principiile pe care le promovăm, Obiectivele noastre sunt:

 • Dezvoltarea şi promovarea economiei sociale, prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale;
 • Dezvoltarea şi promovarea de măsuri de inserţie socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea de acţiuni şi campanii pentru protejarea mediului înconjurător, pentru promovarea voluntariatului în teme de ecologie, pentru conservarea tradiţiilor şi meşteşugurilor rurale;
 • Îmbunătăţirii calităţii serviciilor şi condiţiilor de educaţie şi de viaţă pentru persoanele din mediile rurale dezavanjate;
 • Dezvoltarea de reţele regionale şi naţionale pentru promovarea parteneriatului, transferului de expertiză şi schimbului de bune practici în teme ce vizează politicile publice, serviciile sociale, protecţia mediului, dezvoltarea durabilă, asigurarea calităţii vieţii, etc.
 • Identificarea şi promovarea de abordări inovative în domeniul social şi al mediului.

Punem în practică aceste obiective prin urmatoarele Activităţi:

 • Identificarea şi elaborarea de instrumente şi tehnici inovative pentru a lucra cu grupurile vulnerabile şi pentru a creşte gradul de succes a serviciilor sociale clasice.
 • Crearea de intreprinderi sociale în activităţi nişa de piaţa, care să funcţioneze cu persoane cu dizabilităţi;
 • Pregătirea în managementul afacerilor şi management financiar a managerilor şi personalului de conducere a intreprinderilor sociale pentru a garanta sustenabilitatea intreprinderii;
 • Organizarea de seminarii, ateliere şi schimburi de experienţă pentru grupurile vulnerabile;
 • Realizarea de campanii şi evenimente de conştientizare privind problemele grupurilor vulnerabile;
 • Realizarea de acţiuni de advocacy în vederea unor politici publice mai bune;
 • Organizarea şi susţinerea de ateliere, seminarii şi dezbateri pe teme de protecţie a mediului;
 • Elaborarea de petiţii-online pentru a susţine şi promova acţiuni sau politici considerate de interes public;
 • Realizarea de acţiuni de informare şi conştientizare privind mediul înconjurător şi riscurile la adresa calităţii vieţii şi dezvoltării durabile;
 • Realizarea şi elaborarea de studii şi cercetări privind calitatea mediului înconjurător şi efectele pe termen lung asupra calităţii vieţii;
 • Dezvoltarea de studii relevante pentru domeniul serviciilor sociale.