Misiune Viziune Valori

Misiunea organizaţiei noastre este aceea de a contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti prin elaborarea, iniţierea şi promovarea de strategii, proiecte şi parteneriate în două domenii prioritare - social şi mediu. Social - pentru că problemele grupurilor vulnerabile ne afectează direct sau indirect pe o mare parte dintre noi.
Mediu - pentru că ne afectează direct pe noi toţi.

Viziunea organizaţiei porneşte de la concepţia conform căreia stă în mâinile noastre să construim o lume mai bună pentru oameni şi pentru mediu. Promovând o asemenea concepţie, noi credem în comunităţile locale şi reprezentanţii societăţii civile ca factori cheie pentru succesul oricărui demers ce vizează cele două domenii menţionate.

Principiile dezvoltării durabile, voluntariatul în rândul tinerilor şi o politică bazată pe responsabilitate socială sunt instrumente de acţiune şi de intervenţie eficiente, pentru a reduce problemele grupurilor vulnerabile, pentru a creşte gradul de inserţie socio-profesională în rândul categoriilor defavorizate, pentru a stimula participarea directă a comunităţilor locale în probleme de mediu etc.

Valorile promovate de organizaţia noastră:

  • Responsabilitate
  • Voluntariat şi implicare activă
  • Spirit civic
  • Dinamism şi adaptabilitate