Echipa

La nivel de organizaţie, contăm pe o echipă profesionistă şi dinamică, formată din 7 voluntari, care au coordonat sau au participat la diverse acţiuni în domeniul socialului şi managementului de proiect.

Asociaţia Pro Societate Sf. Ciprian beneficiază de o echipă de lucru tânără şi dinamică, care aportă organizaţiei abordări, cunoştinţe şi experienţe complementare, acoperind o gamă largă de arii de interes: de la servicii sociale, pregătire profesională, accesarea de fonduri europene, până la dezvoltarea zonelor rurale.

Echipa de experţi Pro Societate a participat la elaborarea şi dezvoltarea de proiecte în domeniul asistenţei şi consilierii profesionale (atât pentru angajaţi, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă), în domeniul calificării şi formării profesionale, în domeniul îmbunătăţirii calităţii vieţii în mediul rural. Experienţa acumulată din proiectele implementate de către experţii Pro Societate constituie pentru organizaţie un punct forte.