”ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educatie” – ID-106867

Proiectul “ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educatie” se deruleaza pe o perioada de 36 de luni (17.05.2018 – 16.05.2021) are o valoare de 6.587.899,88 lei si este finantat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa 6 - Educatie si competente.

Implementarea activitatilor proiectului se realizeaza in parteneriat de catre urmatoarele entitati:

 • ASOCIATIA PRO SOCIETATE "SF.CIPRIAN" – Lider de parteneriat – responsabil cu activitatea de formare si managementul proiectului;
 • CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA - Membru 1 - furnizeaza servicii specializate de asistenta, consiliere si orientare in cariera pentru elevi;
 • LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI - Membru 2 - asigura grupul tinta – copii/elevi/tineri din medii defavorizate, in special etnie roma, mediul rural si din familii cu venituri reduse si deruleaza Programul “A doua sansa”;
 • ORASUL MARASESTI - Membru 3 – responsabil cu dezvoltarea de masuri socio-educationale care sa contribuie la imbunatatirea situatiei din Marasesti si la consolidarea colaborarii cu mediul de afaceri.

Obiectiv principal:

Crearea unui set de mecanisme eficiente si inovatoare destinate implementarii unor masuri integrate, in domeniul educatiei din localitatea Marasesti, judetul Vrancea, cu scopul de a reduce/preveni parasirea timpurie a scolii (in randurile copiilor/elevilor/tinerilor), de a imbunatati actul educational (profesori) si de a creste nivelul de implicare a comunitatii locale (factori interesati – autoritati locale, potentiali angajatori, parinti, ONG-uri, etc.).

Obiective specifice:

 • OS1 - Facilitarea accesului la educatie si cresterea participarii in invatamantul ante-scolar si prescolar in randurile a 200 de copii din medii defavorizate din Marasesti, prin masuri de informare si sprijin financiar pe durata proiectului;

  Acest obiectiv corespunde pachetului de activitati (AP1) INTERVENTII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL/TANAR/ADULT si este masurat prin indicatorii: persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP).

 • OS2 - Reducerea parasirii timpurii a scolii in randurile a 450 de scolari din zone marginalizate din Marasesti, prin derularea Programului “Scoala dupa scoala”, prin dezvoltarea unui serviciu de consiliere vocationala si prin activitati recreative, motivationale si de sprijin financiar.

  Acest obiectiv corespunde pachetului de activitati (AP1) INTERVENTII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL/TANAR/ADULT si este masurat prin indicatorii: persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamant primar si secundar).

 • OS3 - Reintoarcerea la sistemul formal de educatie/formare pentru 50 de tineri/adulti din Marasesti care nu si-au finalizat studiile, prin Programul “A doua sansa” pe durata proiectului.

  Acest obiectiv corespunde pachetului de activitati (AP1) INTERVENTII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL/TANAR/DULT si este masurat prin indicatorii: *copii/tineri/adulti care au finalizat programe de tip a doua sansa, urmare a sprijinului primit; *copii/tineri/adulti care obtin o calificare la finalizarea programelor de tip “A doua sansa”; * tineri/adulti care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (reintoarcere la sistemul formal de educatie si formare).

 • OS4 - Imbunatatirea competentelor profesionale a 90 de cadre didactice din Marasesti prin sustinerea de cursuri de formare si ateliere de schimb de bune practice.

  Acest obiectiv corespunde pachetului de activitati (AP2) INTERVENTII INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC si este masurat prin indicatorii: *personal didactic/personal de sprijin care si-a imbunatatit nivelul de competente/certificat; *personal didactic/personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare/schimb de bune practici, etc.

 •  OS5 - Cresterea gradului de implicare a comunitatii locale in actul educational, prin dezvoltarea unei Retele de Parteneriat, prin derularea unei Campanii de informare si organizarea a 20 de cursuri de educatie parentala pentru 200 de familii.

  Acest obiectiv corespunde activitatii 3 (AP) INTERVENTII PENTRU FAMILIE SI COMUNITATE.

Grupul tinta:

 • 200 copii care vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educatie, astfel:
  • 20 antescolari (0 – 2 ani), dintre care 5 copii de etnie roma si 5 din mediul rural;
  • 180 prescolari (3 – 5 ani), dintre care 45 copii de etnie roma si 10 din mediul rural;
 • 450 elevi care vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educatie (invatamant primar si secundar), astfel:
  • 200 elevi din invatamantul primar (6-10 ani), dintre care 50 de etnie roma si 10 din mediul rural;
  • 200 elevi din invatamantul gimnazial (11-14 ani), dintre care 50 de etnie roma si 10 din mediul rural;
  • 50 elevi din invatamantul secundar superior (14-16 ani), dintre care 13 de etnie roma si 10 din mediul rural.
 • 50 tineri/adulti care vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educatie (reintoarcerea la sistemul formal de educatie si formare), repartizati astfel:
  • 16 tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani si care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;
  • 8 tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani si care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;
  • 10 adulti (25-64) ani care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
  • 16 tineri (16-24) ani care au un loc de munca si nu au absolvit invatamantul obligatoriu;
  • minim 35 de persoane vor dobandi o calificare.
 • 90 cadre didactice/personal de sprijin care isi va imbunatati nivelul de competente/ certificat prin participarea la programe de formare/schimb de bune practici etc;
 • 200 familii implicate din comunitate;
 • 200 de prescolari si 450 scolari vor fi implicati in activitati creative, motivationale si extra curriculare pentru dezvoltarea competentelor cheie;
 • 300 de prescolari si scolari vor beneficia de sprijin financiar pentru continuarea studiilor;<
 • >
 • 5 angajatori locali si 3 angajatori judeteni vor fi implicati in activitati de informare, voluntariat si practica pentru “A doua sansa”;<
 • 1 echipa mixta de specialisti creata si 1 Retea de parteneriat pentru educatie dezvoltata (angajatori – autoritate publica – mediul educational – comunitate locala);
 • 1 campanie de informare si constientizare a comunitatii privind educatia, implicarea locala prin voluntariat si nondiscriminarea;
 • 2 grupuri de sprijin locale dezvoltate.

INTERVENTII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL /TANAR / ADULT

 • IDENTIFICAREA SI APLICAREA UNUI SET DE INSTRUMENTE SI METODE INOVATIVE care sa creasca interesul elevului pentru actul educational: integrarea TIC in predarea la clasa, realizarea unei statii de radio in liceu si transmiterea de stiri de interes pe durata pauzelor, recompensarea claselor cu o zi libera in care se pot organiza activitati extracurriculare, participarea la Scoala dupa scoala si la activitatile de voluntariat, realizarea unor lectii in spatii non-conventionale, implicarea unor actori locali in sustinerea lectiei, centrarea actului educational pe dobandirea de competente, organizarea si derularea programului “A doua sansa” pentru a facilita accesul la educatie si instruire tinerilor care au abandonat studiile; se vor aplica pe durata proiectului la nivelul grupului tinta (200 de ante scolari si prescolari, 450 de scolari si 50 participanti A doua sansa).
 • ORGANIZAREA SI SUSTINEREA SERVICIULUI DE INFORMARE/ CONSILIERE / MEDIERE / ORIENTARE – cu doua componente: orientarea si consilierea vocationala / in cariera - serviciu dezvoltat cu precadere pentru elevii claselor VII-VIII si ai claselor IX – X-a si de asemenea, poate fi accesat de catre participantii la programul “A doua sansa” si informarea, consilierea si medierea copiilor si elevilor care trec de la un ciclu scolar la altul - componenta realizata de catre echipa mixta de specialisti, prin informarile pe teren;
 • ORGANIZAREA SI DERULAREA PROGRAMULUI “SCOALA DUPA SCOALA” (SDS) – program complementar programului scolar obligatoriu, care ofera oportunitati de invatare formala si non formala, pentru consolidarea competentelor, invatare remediala si accelerare a invatarii prin activitati educative, recreative si de timp liber; programul se realizeaza in functie de metodologia MENCS – Ordin 5349/2011, se va desfasura inainte sau dupa programul scolar obligatoriu (in functie de orarul fiecarui nivel de studiu); se adreseaza atat elevilor din toate ciclurile scolare vizate prin proiect, astfel:
  • COMPONENTA CICLU ANTE SCOLAR, PRESCOLAR SI PRIMAR - cu activitati de 2 ori/saptamana; activitatile vor pune accent pe supraveghere si indrumare in efectuarea temelor, activitati de incurajare a lecturii independente, activitati tematice de invatare prin joc etc.;
  • COMPONENTA CICLU GIMNAZIAL SI LICEAL (SECUNDAR INFERIOR SI SUPERIOR) - cu activitati de 2 ori/saptamana; activitatile implica minim urmatoarele: pachet de activitati pentru accelerarea invatarii si performanta - cu 5 arii de interes (stiinte exacte, sport, arta, stiinte umane, limbi straine) cu minim 2 grupe pe fiecare arie; se vor organiza ateliere creative vor urmari dezvoltarea competentelor artistice si comunicationale in randurile elevilor/tinerilor, promovarea spiritului de echipa si cresterea stimei de sine; se va forma o clasa de teatru cu 30 elevi ce vor pregati si prezenta minim 5 piese de teatru si un club sportiv care va reuni elevi pasionati de fotbal/cros; pachet de activitati de sprijin pentru reducerea decalajelor la clasa si efectuarea temelor - ce implica efectuarea temelor si asigurarea unei mese calde; pachetul de activitati de pregatire pentru viata - centrat pe activitati de dezvoltare personala si completat cu participarea elevilor/copiilor la activitatile extra-curriculare /motivationale.
 • ORGANIZAREA PROGRAMULUI “A DOUA SANSA” / TIP “A DOUA SANSA” - se adreseaza adolescentilor, tinerilor, adultilor, proveniti din medii sociale diverse si cu varste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat invatamantul primar si gimnazial; programul ofera acestor categorii de persoane posibilitatea continuarii si finalizarii invatamantului obligatoriu fara a fi nevoite sa-si intrerupa eventualele activitati profesionale sau familiale in care sunt angrenate; activitatile sunt organizate pe nivel de instruire (invatamant primar si secundar) si se adreseaza atat celor care nu au depasit cu 4 ani varsta clasei neabsolvite, cat si celor care au depasit aceasta varsta, pentru a raspunde nevoilor identificate la momentul scrierii proiectului, in conformitate cu indicatorii asumati; conform metodologiei MENCS privind organizarea programului A doua sansa, programul va avea o durata flexibila: 2 ani pentru invatamantul primar si 3 ani pentru invatamantul secundar, acesta din urma avand si o componenta de pregatire profesionala; in functie de acordurile dezvoltate cu angajatorii se vor organiza minim 1 curs calificare si/sau formare initiala si minim 1 curs perfectionare.
 • ACTIVITATI EXTRACURRICULARE SI MOTIVATIONALE – ce includ: ateliere motivationale, creative, actiuni de recreere si de stimulare a interesului pentru scoala:
  • SAPTAMÂNA DE FILM/ANIMATIE - organizata saptamânal; implica 2 proiectii de film/animatie /saptamâna, in regim de week-end si/sau in clasa (la ore); se vor proiecta filme/animatii educative, motivationale, istorice, culturale etc. adaptate la profilul si vârsta participantului;
  • ATELIERUL DE CREATIE SI MESTERIT - organizat lunar, in cadrul celor 2 unitati de invatamânt (implicit structuri arondate), pe durata anului scolar, in clasa, in special, in orele de dirigentie, desen, atelier tehnic, etc.; atelierul are o durata de minim 2 ore si o tematica variata: activitati de cusut si tricotat, activitati de pictura/olarit/arta murala/reciclare manuala a hârtiei; in cadrul atelierelor de creatie si mesterit copiii si tinerii vor dobândi abilitati practice (cum sa facem lucrurile din gospodarie/cum sa refacem lucrurile, cum si ce reutilizam) si competente sociale si comunicationale (lucrul in echipa, etc.);
  • CURSURI DE EDUCATIE ANTREPRENORIAT - se vor adresa atât prescolarilor, cât si elevilor de la primar, secundar inferior si secundar superior si au rolul de a cunoaste tipurile de resurse financiare, accesul la acestea, de a lua decizii cât mai bune privind banii si de a-si gestiona eficient resursele financiare, pentru a evita pe viitor permanenta in cercul vicios al dependentei de ajutor social /somaj; asigura un set de competente cheie pentru copii/elevi si tineri in vederea initierii de actiuni de voluntariat si proiecte la nivel de clasa/scoala privind atragerea si gestionarea de fonduri pentru activitatile educationale;
  • organizarea a 10 EXCURSII, cu o cu o durata de 1 zi si o medie de 40 elevi/excursie; vor viza obiective turistice, culturale, antreprenoriale etc;
  • organizarea a 3 TABERE, in timpul vacantelor scolare, cu o medie de 40 elevi/tabara si o durata de 1 saptamâna;
 • ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR SI MATERIAL - faciliteaza accesul la servicii educationale, prin abordarea nevoilor copiilor/elevilor/tinerilor si prin asigurarea de spatii si echipamente necesare dezvoltarii propice a activitatilor educationale; SPRIJINUL FINANCIAR pentru copil, elev, tânar si/sau adult din programul A doua sansa are rolul de a acoperi unele nevoi imediate care impiedica participarea la educatie si de a stimula frecventa regulata; face parte din categoria actiunilor cu impact direct asupra ACCESULUI LA EDUCATIE SI PREVENIREA/REDUCEREA PARASIRII TIMPURII A SCOLII; se va realiza sub forma de subventie pentru maxim 12 luni, astfel: 50 de subventii pentru tânar/adult participant la A doua sansa in valoare de 200 lei/luna; 100 de subventii pentru antescolari si prescolari in valoare de 100 lei/luna; 200 de subventii pentru scolari in valoare de 100 lei/luna.

INTERVENTII INTEGRATE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

Pentru imbunatatirea actului educational si pentru diversificarea metodelor de invatare, va fi organizat un set de interventii integrate pentru personalul didactic, astfel: programe de instruire in randul celor 90 cadre didactice grup tinta, pentru dezvoltarea de competente transversale si sesiuni de schimb de experiente pe subiecte concrete din activitatea didactica de zi cu zi pentru a completa cunostintele personalului didactic.

 • ORGANIZAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME DE PREGATIRE A PERSONALULUI DIDACTIC - ca urmare a rezultatelor analizei de nevoi, au fost identificate urmatoarele cursuri acreditate ANC:
  • TIC / competente digitale (cu o durata minima de 60 ore); 45 dintre cei 90 membrii ai grupului tinta au optat pentru curs; vor fi organizate 4 grupe, cu maxim 14 persoane;
  • Competente sociale si civice (cu o durata de minim 40 ore); 45 dintre cei 90 membrii ai grupului tinta au optat pentru curs; vor fi organizate 4 grupe, cu maxim 14 persoane;
  • Formator (cu o durata de minim 60 ore); 45 dintre cei 90 membrii ai grupului tinta au optat pentru cursul de formator; vor fi organizate 4 grupe, cu maxim 14 persoane;
  • Competente antreprenoriale (cu o durata de 56 ore); 45 dintre cei 90 membrii ai grupului tinta au optat pentru curs; vor fi organizate 4 grupe, cu maxim 14 persoane.
  cursurile acreditate MENCS cu credite transferabile vor fi sustinute pentru urmatoarele domenii: promovarea parteneriatului in educatie; Managementul activitatii de voluntariat; Pro – mediere in organizatiile scolare; Consilierea si orientarea in cariera a elevului; Managementul clasei de elevi – managementul conflictelor; Optimizarea invatarii in programe “scoala dupa scoala”; Educatie incluziva: dimensiune, provocari, solutii; A doua sansa in educatie; Modalitati de formare a competentelor cheie la prescolar si scolarul mic; fiecare curs are o durata de minim 60 ore si 15 creditate profesionale transferabile.
 • TRANSFER DE EXPERIENTA/SCHIMB DE BUNE PRACTICI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC – cu o componenta practica si o componenta TIC, prin intermediul portalului on-line; in cadrul componentei practice vor fi organizate 3 activitati de tip “masa rotunda” si 9 ateliere educationale, fiecare cu o durata de 2 zile; componenta TIC – presupune dezvoltarea in cadrul site-ului de proiect, a unui portal dedicat schimbului de bune practici intre cadrele didactice si specialistii in educatie si familie de la nivel judetean (implicit, membrii ai echipei mixte); se va utiliza acest portal pentru interconectarea cu retele similare de experti in domeniul educatiei, implicit retele de mentori pentru care sa ofere sprijin personalului din cele doua unitati scolare din Marasesti, dupa finalizarea proiectului; portal va cuprinde: resurse on-line (articole, studii/materiale similare dezvoltate in alte proiecte), un forum de discutie, materiale video si cursuri online gratuite tip webinar; principale teme abordate in cadrul atelierelor/portalului online: metode si tehnici pentru a sprijini elevii sa treaca de la un ciclu scolar la altul; cum identificam/cum combate discriminarea; metode inovative de invatare /predare, inclusiv utilizand calculatorul si internetul; cum atragem/mentinem interesul copiilor pentru educatie; rolul educatiei pentru promovarea dezvoltarii durabile; educatie parentala.
 • ACORDAREA DE STIMULENTE PENTRU PERFORMANTA - implica identificarea/selectia si acordarea de stimulente pentru performanta, cadrelor didactice participante la activitatile de formare; stimulentele pentru performanta fac parte din setul de interventii destinate DEZVOLTARII CAPACITATII RESURSELOR UMANE IN SCOLI, in scopul incurajarii eforturilor depuse pentru punerea in practica, in activitatea didactica, a notiunilor invatate pe parcursul formarii; vor fi acordate 15 burse de performanta/an, 45 de stimulente de performanta pentru maxim 2 luni/persoana.

INTERVENTII PENTRU FAMILIE SI COMUNITATE

Se vor realiza urmatoarele tipuri de interventii:

 • PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU VIITORUL EDUCATIEI SI A TINERILOR IN MARASESTI – presupune identificarea de mecanisme specifice de sustinere a procesului educational la nivelul orasului Marasesti, mecanisme ce vor fi implementate prin parteneriatul strategic intre mediul educational – autoritatile publice – angajatorii – comunitatea locala;
  • Organizarea RETELEI DE PARTENERI pentru educatie in / din Marasesti, din cadrul careia fac parte:
   • unitatile de invatamant locale (Liceul tehnologic Eremia Grigorescu si Scoala nr. 2 cu unitatile prescolare si scolare arondate);
   • autoritatea publica locala Marasesti;
   • 2 asociatii de parinti (ale celor doua institutii de invatamant, asociatii care sunt constituite ca ONG-uri);
   • profesionisti in educatie (de la CJRAE);
   • 3 ONG-uri locale (care activeaza pentru dezvoltarea comunitatilor de romi si pentru promovarea si dezvoltarea culturii locale);
   • principalii 5 angajatori locali.
  • Identificarea si aplicarea de INSTRUMENTE SPECIFICE DE INTERVENTIE – presupune: constituirea unei echipe mixte de specialisti; comunicarea dintre scoala si angajatori (adaptarea curriculei cu elemente practice relevante pentru piata muncii locale); comunicarea dintre elevii din anii terminali si angajatori (optiuni de angajare si antreprenorialul ca solutie de cariera); organizarea a 2 grupuri locale tematice (non-discriminare si voluntariat).
  • Alcatuirea unei echipe mixte de specialisti / personal de interventie in educatie, care include: 2 consilieri educationali (psiholog/psihopedagog) de la CJRAE; 1 asistent social de la UAT; 1 reprezentant de la Asociatia de Parinti “Scoala nr. 2”; 1 reprezentant de la Asociatia de Parinti “Eremia Grigorescu”; 1 reprezentant al elevilor (cu varsta peste 16 ani); 2 cadre didactice de la Scoala nr. 2, 2 cadre didactice de la Liceul Eremia Grigorescu, 1 consilier/mediator scolar; 1 reprezentant ONG local. Rolul echipei mixte: identificarea & recrutarea & inscrierea copiilor la scoala si a tinerilor /adultilor in cadrul programului de tip “A doua sansa”; aducerea / readucerea la scoala a copiilor / tinerilor din Marasesti; identificarea de cazuri sociale/familii cu probleme financiare, medicale etc. pentru sprijinirea copiilor prin resurse materiale si financiare, pentru a preveni abandonul scolar;
  • Responsabilizarea angajatorilor prin atragerea alaturi de cei 5 angajatori locali membrii ai Retelei, a minim 3 angajatori judeteni; vor fi implementate masuri pe trei paliere diferite, astfel:
   • angajatori – mediu educational prin organizarea a 6 intalniri intre angajatori si reprezentantii mediului educational din Marasesti ce au ca scop analiza/adaptarea curriculei – componenta de optionale si cursuri tip A doua sansa, in vederea identificarii si introducerii de module de formare adecvate cu posturile disponibile local si judetean, implicit module pentru dobandirea de competente digitale;
   • UAT Marasesti – angajatorii ce are ca scop constituirea unui fond de sustinere a revistei Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu si premierea a 10 elevi/tineri pentru implicarea in actiuni de voluntariat si pentru rezultate scolare;
   • angajatori – elevi prin organizarea a 3 intalniri intre reprezentantii angajatorilor si elevii/tinerii din grupul tinta ce doresc sa afle mai multe despre angajare/cariera; se va incuraja componenta de antreprenoriat, in sensul in care, angajatorii vor prezenta prin exemple practice situatiile cu care s-au confruntat in dezvoltarea afacerii, devenind astfel modele/surse de inspiratie pentru tinerii care vor sa isi realizeze propria afacere;
  • Organizarea a 2 grupuri locale de sprijin: 1 grup pentru promovarea non-discriminarii si 1 grup pentru voluntariat.
 • “SCOALA MEA IN MARASESTI” - CAMPANIE DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE - ce va avea o componenta online si o componenta offline; informarea on-line presupune: o campanie de informare online, prin postari/mesaje zilnice pe platformele de social-media; pe canale proprii ale partenerilor (site, Facebook, Linkedin); 5 bannere on-line afisate lunar pe site-urile de interes pentru grupul tinta; 20 video scurte diseminate in mediul on-line; 5 articole in cadrul Revistei Liceului “Eremia Grigorescu”, disponibila in format electronic; mijloacele de informare offline: 32 de activitati de informare; 12 evenimente de constientizare; peste 600 de materiale (afise / flayere) diseminate.
 • PROGRAM DE EDUCATIE PARENTALA – care va urmari optimizarea comportamentelor parentale: incurajarea comportamentelor de sprijin ale parintilor; imbunatatirea relatiei parinte-copil, eliminarea comportamentelor nefavorabile dezvoltarii copilului (ex, eliminarea atitudinilor reticente in randul parintilor: “scoala nu este o forma de a obtine ajutorul social/alocatia, a recunoaste abandonul scolar nu este o rusine, a recunoaste situatia speciala a copilului cu probleme nu este o rusine, etc.”); sustinerea efectiva a programului implica organizarea a 20 sesiuni de curs de educatie parentala (2 sesiuni/trimestru cu cel putin 10 familii participante/sesiune, fiecare sesiune avand aproximativ 20 ore/curs si va include minim 1 vizita la domiciliul familiei si 1 discutie individuala cu parintele; in cadrul sesiunilor de educatie parentala vor fi abordate aspecte ce tin de alimentatie, igiena si sanatate, completand la nivelul membrilor familiei, informatii pe care copiii/tinerii le primesc in cadrul Activitatii 1 INTERVENTII INTEGRATE CENTRATE PE COPIL / TANAR / ADULT.